Porady prawne udzielane przez naszych polskich prawników w UK dotyczą wszelkiego rodzaju informacji związanych z odszkodowaniami powypadkowymi w Anglii i Walii. Nasze usługi obejmują odszkodowanie za wypadek drogowy w UK, odszkodowanie za wypadek w pracy w UK, odszkodowanie za wypadek w miejscu publicznym w UK oraz odszkodowanie za wypadek z udziałem pieszego w UK.

Masz również prawo do uzyskania rekomensaty za poniesione przez Ciebie straty takie jak:

 • Uszczerbek na zdrowiu spowodowany wypadkiem
 • Zwrot kosztów leczenia np: fizjoterapi
 • Odszkodowanie za utracone zarobki
 • Zniszczony na skutek wypadku telefon komórkowy,
 • Zniszczone w wyniku zdarzenia ubrania,
 • Koszty recept,
 • Koszty lawetowania pojazdu z miejsca wypadku,
 • Koszty samochodu zastępczego,
 • Zniszczony na skutek wypadku kask itp.

Wysokość odszkodowania zdrowotnego zostanie oszacowana na podstawie informacji zawartych w raporcie medycznym. Wyceniając je, zespół naszych doświadczonych prawników opiera się na obecnych wytycznych oraz istniejącym orzecznictwie.

Zgodnie z istniejącym prawem, ciężar dowodu poniesionych kosztów spoczywa na osobie, która chce je odzyskać. Najlepszym dowodem są zawsze rachunki i paragony, ale jeżeli już ich nie posiadasz, nie oznacza to, że nie uzyskasz za nie rekompensaty. Warto udać się do sklepu i poprosić o wycenę zniszczonego mienia, czy też skorzystać w tym celu z internetu.

Powinieneś zrobić zdjęcia zniszczonych rzeczy.

Wszystkie rzeczy należy zatrzymać. Istnieje możliwość, iż ubezpieczyciel strony przeciwnej poprosi o ich przesłanie w celu dokonania własnej inspekcji.

Ponadto, zgodnie z prawem angielskim, po wypadku w UK przysługuje Ci także prawo do odszkodowania za utracone zarobki, prywatne leczenie, koszty opieki, koszty urządzeń medycznych. Otrzymasz także zwrot kosztów podróży, które poniesione zostały w związku z wypadkiem w Anglii lub Walii.

Utracone zarobki

Jeżeli w związku z obrażeniami doznanymi na skutek wypadku musiałeś wziąść dni wolne od pracy, masz prawo do odzyskania utraconych zarobków.

Nasi polscy prawnicy pomogą Ci w odzyskaniu wszystkich utraconych dochodów za okres nieobecności (pomniejszonych o płatności otrzymane od pracodawcy np. wynagrodzenie chorobowe czy zasiłek państwowy).

Poniżej przedstawione zostały informacje, których posiadanie jest niezbędne do odzyskania utraconych po wypadku w UK zarobków.

Wymagane informacje w przypadku osób zatrudnionych (employed):

 • dokumenty (zazwyczaj odcinki wypłaty (payslips) lub wyciągi bankowe (bank statements)) potwierdzające wysokość wypłaty po podatku (net earnings) za okres 13 tygodni poprzedzających datę wypadku lub w przypadku wypłat miesięcznych, za okres 3 miesięcy;
 • informację o każdej dodatkowej kwocie, którą otrzymałeś od pracodawcy w ramach urlopu chorobowego (jeśli taka była) wraz z kopią umowy o pracę;
 • data powrotu do pracy;
 • kwota, jaką zarabiasz po powrocie do pracy- istnieje bowiem możliwość odzyskania różnicy w zarobkach.

Wymagane informacje w przypadku osób samozatrudnionych (self-employed):

 • dokumenty (zazwyczaj odcinki wypłaty (payslips) lub wyciągi bankowe (bank statements)) potwierdzające wysokość wypłaty po podatku (net earnings) za okres 13 tygodni poprzedzających datę wypadku lub w przypadku wypłat miesięcznych, za okres 3 miesięcy,
 • rachunek zysków i strat (Profit and Loss Accounts), jeśli taki posiadasz,
 • rozliczenie podatkowe (Tax Returns) z poprzednich 3 lat,
 • informacje o utraconych kontraktach i zleceniach,
 • data powrotu do pracy,
 • kwota, jaką zarabiasz po powrocie do pracy- istnieje bowiem możliwość odzyskania różnicy zarobkach.

Wyliczenie utraconych zarobków w UK możliwe jest dopiero po powrocie do pracy, dlatego bardzo ważne jest pozostawanie w bieżącym kontakcie z adwokatem. Jeżeli wypadek uniemożliwi Ci powrót do pracy na stałe, ze względu na długotrwałe leczenie, nadal z tego tytułu przysługuje Ci odszkodowanie. Twój polskojęzyczny prawnik udzieli Ci wszystkich szczegółowych informacji dotyczących wysokości odszkodowania.

Prywatne leczenie

Zgodnie z prawem, każdy poszkodowany ma prawo skorzystać z prywatnych usług medycznych. Jeżeli leczenie to przyspieszyło Twoją rekonwalescencję, istnieje możliwość odzyskania od strony przeciwnej jego kosztów.

Koszty opieki

Jeżeli obrażenia powypadkowe uniemożliwiają Ci wykonywanie codziennych czynności takich jak: gotowanie, sprzątanie, robienie zakupów, przysługuje Ci prawo do odzyskania kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem pomocy.

Jeżeli uzyskałeś konieczną pomoc od przyjaciół czy rodziny, nadal przysługuje Ci możliwość odzyskania w ich imieniu kosztów za ich serwis.

Jeśli musiałeś skorzystać z profesjonalnej opieki, możemy Ci pomóc w odzyskaniu całości poniesionych opłat, jeżeli konieczność tej opieki została poparta dowodami medycznymi i była racjonalna.

Nawet jeżeli pomoc Twoich przyjaciół lub rodziny była bezinteresowna i nie poniosłeś w związku z nią żadnych opłat, nadal posiadasz możliwość odzyskania ich kosztów, jeżeli fakt ten zostanie uzasadniony dokumentacją medyczną.

Istnieje jednak duże prawdopodobnieństwo, iż sąd zredukuje wysokość kwoty jaką będziesz w stanie odzyskać w związku z tym, że pomoc była nieodpłatna. Decyzja sądu zostanie podjęta w oparciu o dokładną analizę sprawy.

Urządzenia medyczne i koszty życia z niepełnosprawnością

Jeżeli byłeś zmuszony do zakupu urządzenia medycznego, które ułatwiło Ci życie codzienne, masz prawo od odzyskania poniesionych kosztów, jeśli zostanie to uzasadnione opinią medyczną.

Możesz ubiegać się o odzyskanie kosztów za:

 • zakup kul / wózka inwalidzkiego / windy / auta przystosowanego dla osoby niepełnosprawnej,
 • zakup protezy,
 • koszty dostosowania domu w celu ułatwienia korzystania z niego,
 • zmiana / zastąpienie samochodu pojazdem posiadającym automatyczną skrzynię biegów.

Koszty podróży

Masz prawo do odzyskania kosztów podróży, które poniosłeś w związku z wypadkiem takich jak: dojazd na komisję lekarską, rehabilitację, koszty taksówki zamówionej aby móc pojechać na zakupy itp.

Pamiętaj, że musisz zachować wszystkie rachunki, które stanowią dowód na poniesione przez Ciebie opłaty.

Nasi prawnicy są do Twojej dyspozycji 24/h

Świadomość możliwości uzyskania odszkodowania powypadkowego za wszystkie poniesione straty jest bardzo ważna. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, zadzwoń do nas na 020 348 81838 lub wyślij swoje zapytanie online.

Share →