Wypadek w pracy w UK

Bezpłatne Porady.

07531700400
Kontakt całą dobę

Nasza kancelaria, odzyska dla Ciebie najwyższe odszkodowanie za wypadek w pracy w UK. Dzięki nam uzyskasz odszkodowanie za każdy wypadek który nie był z twojej winy. No Win No Fee. Nasze porady są darmowe. Sprawdź nas!

Odszkodowanie za wypadek w pracy uzyskasz jeśli doszło do wypadku z powodu:

 • Wadliwej maszyny.
 • Gdy sprawcą jest inny pracownik.
 • Otrzymanie narzędzi, które zagrażają bezpieczeństwu lub są nie sprawne.
 • Poleceniu przełożonego, przez które doszło do wypadku.
 • Potknięcia się lub poślizgnięcia na niebezpiecznych powierzchniach lub śmieciach.
 • W wyniku innych sytuacji gdy wypadek nie jest z twojej winy.

Wypadek w pracy UK, najwyższe odszkodowanie

Jeżeli wypadek w pracy już się wydarzy ważne jest aby zabezpieczyć sobie prawo do odszkodowania. Zgłoszenie wypadku przełożonemu powinno być pierwszym krokiem. Następnie jeżeli to konieczne należy zgłosić się do szpitala bądź lekarza GP, podając okoliczności wypadku. Powiadomienie lekarza o okolicznościach wypadku jest bardzo ważne ponieważ potwierdza to całe zdarzenie. Nasza kancelaria uzyska dla Ciebie odszkodowanie za wypadek w pracy UK gwarantując najwyższą jakość usług. Poprowadzimy całą sprawę od początku do końca oraz dopilnujemy abyś uzyskał najwyższe odszkodowanie gdyż w przeciwieństwie do innych firm nam zależy na zadowoleniu klienta.

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług:

 • Odzyskamy dla ciebie najwyższe odszkodowanie za zdrowie za wypadek w pracy w UK.
 • Odzyskujemy utracone zarobki.
 • Działamy na zasadzie No Win No Fee.
 • Pobieramy najniższą prowizje od wygranej na rynku ponieważ jesteśmy kancelarią.

Co zrobić po wypadku w Pracy?»

Wypadek w pracy w UK, obowiązki pracodawcy

Jeśli miałeś wypadek w pracy, możesz starać się o odszkodowanie powypadkowe, wystarczy się z nami skontaktować, a my zajmiemy się resztą. Każdy pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikowi bezpiecznych warunków pracy. Prawo nakłada również na pracodawcę obowiązek posiadania ubezpieczenia. W związku z tym to firma ubezpieczeniowa wypłaca odszkodowanie za wypadek w pracy, a nie pracodawca. Korzystając z naszych usług masz pewność że uzyskamy dla ciebie najwyższe odszkodowanie po wypadku w pracy a jednocześnie dopilnujemy aby cały proces był jak najszybszy. Działamy na zasadzie No Win No Fee. Po wypadku osoba wyznaczona przez pracodawce powinna udzielić pierwszej pomocy. Następnie powinni jeśli jest to potrzebne zorganizować transport do domu lub szpitala a jeśli istnieje taka konieczność to wezwać karetkę. Po udzieleniu pierwszej pomocy zakład musi jak najszybciej sporządzić raport po wypadku aby poszkodowany mógł uzyskać odszkodowanie za wypadek w pracy. Chorobowe po wypadku w pracy pracodawca nie musi wypłacać w wysokości 100% wynagrodzenia gdyż zależy to od dobrej woli oraz umowy z zakładem pracy. Minimum co musi być wypłacone to jest statutiory sick pay. Nasi prawnicy od wypadków poza odszkodowaniem za uszczerbek odzyskają dla ciebie również utracone zarobki.

📞 02034881838

Kto wypłaca odszkodowanie za wypadek w UK?

Odszkodowania za wypadek w UK jest wypłacane przez firmę ubezpieczeniową a nie pracodawcę. Wypadki w pracy zdarzają się dość często i podstawowym zadaniem pracodawcy jest minimalizowanie ilości wypadków. Każdy wypadek w pracy UK musi zostać odnotowany w księdze wypadków. Każda firma ma prawny obowiązek taką księgę posiadać więc jeżeli wypadek się wydarzył muszą go odnotować. Powinni to zrobić zaraz po wypadku ale czasami niestety z różnych przyczyn jest to niemożliwe, wtedy można wpis zrobić później.

Wysokość odszkodowania za wypadek w pracy UK»

Chorobowe po wypadku w pracy w UK

Gdy przydarzy ci się wypadek w pracy pracodawca nie musi wypłacać ci pełnego chorobowego chyba że zawarte jest to w umowie o prace. W każdej innej sytuacji chorobowe jest wypłacane przez państwo a w momencie gdy zajmiemy się odzyskaniem odszkodowania za wypadek w pracy UK nasza kancelaria odzyska dla ciebie również wyrównanie za cały okres chorobowego i leczenia. Gdyż jeżeli wypadek w pracy nie był z twojej winy należy ci się pełne wyrównanie za cały okres zwolnienia lekarskiego. Przez pierwszy tydzień absencji spowodowanej przez wypadek w UK nie trzeba dostarczać pracodawcy zwolnienia. Taki obowiązek istnieje dopiero gdy absencja od pracy jest dłuższa niż 7 dni. Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu oraz odszkodowanie za chorobowe jest prowadzone równolegle więc niezwykle ważne jest informowanie nas o ewentualnym chorobowy w trakcie prowadzenia sprawy.

Kiedy możesz uzyskać odszkodowanie za wypadek w pracy UK?

Brytyjskie prawodawstwo zapewnia pracownikowi poszkodowanemu prawo do ubiegania się o odszkodowanie przez okres 3 lat od daty wypadku. Jeśli w przeciągu tego czasu pracownik nie wystąpi z wnioskiem o odszkodowanie, traci on prawo do wszelkich roszczeń z tytułu wypadku.

Odszkodowanie za wypadek w pracy w UK możesz uzyskać wtedy, gdy:

 • Twój pracodawca nie dopełnił obowiązku przeszkolenia Cię przed rozpoczęciem przez Ciebie wykonywania zadań;
 • Twój pracodawca nie dostarczył Ci odpowiedniego sprzętu, w tym sprzętu ochronnego, do wykonywania Twojej pracy;
 • Twoje miejsce pracy nie zostało odpowiednio przygotowane do tego, aby bezpiecznie wykonywać w nim pracę;
 • do wypadku doszło na terenie UK;
 • nie jesteś winien powstałych zaniedbań lub błędów.

Poszkodowani nie zawsze są świadomi, czy w ich nietypowej sytuacji również przysługuje im prawo do odszkodowania. Wątpliwości wynikają między innymi stąd, że pracownicy zatrudnieni są przez różny okres czasu lub na różnych rodzajach umów. Warto wiedzieć, że odszkodowanie za wypadek w pracy w UK możesz uzyskać w następujących sytuacjach:

 • zarówno wtedy, gdy jesteś zatrudniony na umowie o pracę bezpośrednio u pracodawcy, jak i wówczas, gdy pracujesz na mocy kontraktu lub umowy z agencją pośrednictwa pracy;
 • gdy jeszcze nie podpisałeś umowy, a Twój pracodawca jeszcze nie zapłacił za Ciebie składek zdrowotnych w tym miesiącu, lecz już wykonujesz na jego rzecz pracę;
 • również wtedy, gdy przyczyniłeś się do wypadku, ale w nie więcej niż 50%, a pozostała część odpowiedzialności spoczywa na pracodawcy;
 • zarówno wtedy, gdy sam odniosłeś obrażenia, jak i wtedy, gdy zniszczeniu uległ Twój cenny dobytek.

Możesz też zwiększyć szansę na uzyskanie odszkodowania, jeśli dopełnisz formalności związanych z dokumentacją skutków wypadku. Materiał dowodowy, który zwiększa Twoje szanse na odszkodowanie to dokumenty z obdukcji wykonanej zaraz po wypadku czy odpowiedni wpis w książce wypadków w Twoim zakładzie pracy dokonany w dniu wypadku. Ważne jest też, abyś podczas badania lekarskiego zaznaczył, że Twoje obrażenia wynikają z wypadku przy pracy.

Wypadek UK, odszkodowanie

Proces uzyskania odszkodowania jest bardzo prosty gdyż jako kancelaria zajmujemy się wszystkim w imieniu klienta. Najważniejsze w uzyskaniu odszkodowania za wypadek w pracy jest dopilnowanie aby wypadek został zgłoszony w pracy. Kolejnym krokiem jest kontakt z kancelarią E-Prawnicy, Odszkodowania UK. Następnie należy dopilnować leczenia aby uzyskać możliwie najwyższe odszkodowanie. Kolejnym krokiem jest komisja lekarska którą ustalimy po zakończeniu leczenia, po komisji następuje przedstawienie oferty odszkodowania za wypadek w pracy.  Wypadki w pracy niestety są codziennością i w większości przypadków są spowodowane zaniedbaniem pracodawcy bądź innych pracowników.

Jakie są główne przyczyny wypadków w miejscu pracy?

Przyczyn wypadków w miejscu pracy może być bardzo wiele. Wypadki w pracy kwalifikujące poszkodowanego do ubiegania się o odszkodowanie to te spowodowane błędami lub zaniedbaniami ze strony pracodawcy, przełożonego lub współpracownika.

Ściślej mówiąc, odszkodowanie za wypadek przysługuje tylko w sytuacji, gdy przynajmniej w 50% nie powstał on z winy pracownika. Do przyczyn wypadków w pracy uznawanych za spowodowane przez pracodawcę lub współpracownika należą:

 • nieprzestrzeganie lub nienależyte egzekwowanie środków bezpieczeństwa i przepisów BHP;
 • dopuszczenie pracownika do pracy na wadliwym lub uszkodzonym sprzęcie, na przykład przy maszynie pozbawionej osłon na dłonie;
 • nadużycie przez przełożonego władzy, na przykład przez wymuszenie na pracowniku wykonywania zadania sprzętem do tego nieprzeznaczonym;
 • zaniedbanie przez pracodawcę obowiązku analizy ryzyka i zalecenie pracownikowi wykonania pracy w sposób zagrażający jego bezpieczeństwu bardziej niż gdyby zastosował inne dostępne środki;
 • niezapewnienie pracownikowi dostosowanego do rodzaju wykonywanej pracy i w pełni sprawnego sprzętu ochronnego;
 • nieodpowiednia organizacja pracy na hali, placu budowy, w magazynie czy w biurze;
 • nieprzestrzeganie zasad porządku, na przykład pozostawienie na podłodze przedmiotów, o które można się potknąć, takich jak kable, narzędzia, odpady;
 • wycieki substancji lub zaniedbanie obowiązku oznaczenia mokrej podłogi ostrzegawczym znakiem;
 • niewłaściwie zabezpieczone przedmioty lub niedbałe używanie narzędzi przez pracowników na wysokościach, stwarzające ryzyko spadku przedmiotów;
 • nieprawidłowo rozmieszczony lub zbyt obszerny ładunek na wózkach widłowych, który grozi wypadnięciem lub zmniejsza widoczność kierującego czy też innych osób;
 • niewłaściwy system nadzoru pracy;
 • brak lub niedostateczne czy błędne przeszkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym korzystania ze sprzętów, urządzeń i środków ochrony lub sposobów na bezpieczne podnoszenie ciężarów;

Wypadek w pracy UK odszkodowanie – o jakie odszkodowanie możesz się starać?

Wysokość odszkodowania, o jakie możesz się starać, nie jest stała i zależy od wielu czynników. Sumy, jakie można uzyskać z tytułu wypadku to od kilkuset funtów za drobniejsze złamania kości dłoni do kilkuset tysięcy, a nawet kilku milionów funtów za poważne uszkodzenia mózgu lub całego organizmu.

Jeśli przydarzył ci się wypadek w pracy UK odszkodowanie zależne są między innymi od:

 • stopnia i rodzaju uszczerbku na zdrowiu – mogą to być złamania, zwichnięcia, naderwania ścięgien, skaleczenia, oparzenia, zmiażdżenia, a nawet utrata kończyn i inne obrażenia;
 • wystąpienia urazu psychicznego na skutek wypadku lub odniesionych obrażeń – istnieje ryzyko powstania takich problemów psychicznych, jak PTSD, depresja czy stany lękowe;
 • poniesionych lub przewidywanych szkód finansowych – chodzi o koszty powypadkowej opieki medycznej, rehabilitacji, transportu z i do szpitala, a także o utratę dochodów za czas nieobecności w pracy lub nawet utraty pracy i możliwości jej wykonywania na skutek niepełnosprawności;
 • faktu poniesienia innych szkód materialnych – mowa o zniszczonym w wyniku wypadku mieniu, na przykład samochodzie prywatnym czy drogocennym zegarku.

Podstawą do oszacowania kwoty odszkodowania jest raport medyczny z obdukcji przeprowadzonej przez komisję lekarską. Szacunku wysokości odszkodowania dokonuje się również na podstawie dotychczasowego orzecznictwa sądów oraz danych z krajowego taryfikatora kwot zadośćuczynień.

Odszkodowania Powypadkowe, Kancelaria

Wielu pracodawców ze względu na cięcie kosztów obniża standardy bezpieczeństwa pracy. Dla pracodawcy najważniejsza jest wydajność pracy a bezpieczeństwo schodzi na dalszy plan. Większości wypadków w pracy można uniknąć przestrzegając zasad BHP. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań odnośnie wypadku w pracy bądź prawa pracy należy wiedzieć z kim się skontaktować. Jeżeli miałeś wypadek w UK odszkodowanie które uzyskamy jest zawsze najwyższe z możliwych ponieważ nasza kancelaria prowadzi Cię przez cały proces od początku do końca dbając o twój interes.
To nam zależy abyś uzyskał najwyższe odszkodowanie za wypadek w pracy UK. Odzyskujemy odszkodowanie za wypadek w pracy w Anglii i Walii.
Na naszym odszkodowania w UK forum znajdziesz wiele informacji odnośnie odszkodowania w UK.

Uzyskaj należne Ci pieniądze – wygraj sprawę o odszkodowanie za wypadek w pracy z doświadczoną kancelarią

Skorzystaj z prawa do dochodzenia roszczeń z tytułu wypadku przy pracy i powierz swą sprawę doświadczonym prawnikom. Kancelaria E-Prawnicy w Londynie pomoże Ci wywalczyć kwotę, która będzie godnym zadośćuczynieniem poniesionych przez Ciebie strat. Pracujemy w oparciu o zasadę No Win No Fee gwarantując brak ukrytych ukrytych opłat. Skontaktuj się z nami, by dowiedzieć się, jaką kwotę możemy dla Ciebie wywalczyć. Odszkodowanie za wypadek w pracy uzyskasz gdy wypadek nie wydarzył się z twojej winny. W razie pytań nasza kancelaria oceni sprawę zanim się nią zajmiemy. Odszkodowanie za wypadek w pracy jest ustalane przez lekarza podczas komisji stąd też nie zbędne jest uzyskanie rekordów medycznych od GP lub/i szpitala. Prawnik od odszkodowań w pracy dopilnuje aby w razie potrzeby wszystkie niezbędne dokumenty były dostępne podczas komisji lekarskiej.

 

Byłem bardzo mile zaskoczony szybkim i skutecznym działaniem firmy. E‑prawnicy, Odszkodowania UK pomogła mi z uzyskaniem odszkodowania za wypadek w pracy UK. Cała sprawa była naprawdę bezstresowa zajęli się wszystkim. Polecam! Marian Smoron, Londyn

E-Prawnicy, Odszkodowania UK

Jesteśmy Kancelarią Prawną specjalizującą się wyłącznie odszkodowanie za wypadek w pracy w Anglii oraz Walii. Aby odzyskać odszkodowanie powypadkowe wystarczy się z nami skontaktować. 

Więcej o nas →

Facebook→