Wypadek w pracy w UK

Bezpłatne Porady.

07531700400
Kontakt 24/7

  Nasza kancelaria odzyskamy dla Ciebie Najwyższe odszkodowanie za wypadek w pracy UK. Odpowiemy na wszystkie twoje pytania oraz doradzimy jak uzyskać najwyższe odszkodowanie. Sprawdź Nas! No Win No Fee.

  Odszkodowanie za wypadek w pracy UK

  Jeżeli wypadek w pracy już się wydarzy najważniejsze aby zabezpieczyć sobie prawo do odszkodowania.
  Zgłoszenie wypadku przełożonemu powinno być pierwszym krokiem. Następnie jeżeli to konieczne należy zgłosić się do szpitala bądź lekarza GP, podając okoliczności wypadku.
  Powiadomienie lekarza o okolicznościach wypadku jest bardzo ważne ponieważ potwierdza to całe zdarzenie.

  Odszkodowanie za wypadek uzyskasz jeśli doszło do niego z powodu:

  • Winy innego pracownika.
  • Otrzymanie narzędzi, które zagrażają bezpieczeństwu lub są nie sprawne.
  • Wadliwej maszyny.
  • Poleceniu przełożonego, przez które doszło do wypadku.
  • Potknięcia się lub poślizgnięcia na niebezpiecznych powierzchniach lub śmieciach.
  • W wyniku innych sytuacji gdy wypadek nie jest z twojej winy.

  Kancelaria E-Prawnicy uzyska dla Ciebie odszkodowanie za wypadek w pracy gwarantując najwyższą jakość usług. Poprowadzimy całą sprawę od początku do końca oraz dopilnujemy abyś uzyskał najwyższe odszkodowanie gdyż w przeciwieństwie do innych firm nam zależy na zadowoleniu klienta.
  Odszkodowanie za wypadek w pracy dzięki naszym prawnikom uzyskasz zawsze najwyższe. Dzięki naszej kancelarii wypadek w pracy w UK nie musi być stresujący gdyż zajmiemy się wszystkimi formalnościami oraz całym procesem.

  Co zrobić po wypadku w Pracy»

  Odszkodowanie za wypadek w pracy, obowiązki pracodawcy

  Jeśli miałeś wypadek w pracy, możesz starać się o odszkodowanie powypadkowe, wystarczy się z nami skontaktować, a my zajmiemy się resztą. Każdy pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikowi bezpiecznych warunków pracy. Prawo nakłada również na pracodawcę obowiązek posiadania ubezpieczenia. W związku z tym to firma ubezpieczeniowa wypłaca odszkodowanie za wypadek w pracy, a nie pracodawca.
  Korzystając z naszych usług masz pewność że uzyskamy dla ciebie najwyższe odszkodowanie po wypadku w pracy a jednocześnie dopilnujemy aby cały proces był jak najszybszy. Działamy na zasadzie No Win No Fee.
  Po wypadku osoba wyznaczona przez pracodawcę powinna udzielić pierwszej pomocy. Następnie powinni jeśli jest to potrzebne zorganizować transport do domu lub szpitala a jeśli istnieje taka konieczność to wezwać karetkę.
  Po udzieleniu pierwszej pomocy zakład musi jak najszybciej sporządzić raport po wypadku aby poszkodowany mógł uzyskać odszkodowanie za wypadek w pracy.

  Chorobowe po wypadku w pracy pracodawca nie musi wypłacać w wysokości 100% wynagrodzenia gdyż zależy to od dobrej woli oraz umowy z zakładem pracy. Minimum co musi być wypłacone to jest statiutory sick pay.

  Nasi prawnicy od wypadków po za odszkodowaniem za uszczerbek odzyskają dla ciebie również utracone zarobki oraz inne straty.

  Dlaczego warto skorzystać z naszych usług:

  • Odzyskamy dla ciebie najwyższe odszkodowanie za zdrowie za wypadek w pracy w UK.
  • Odzyskujemy utracone zarobki.
  • Działamy na zasadzie No Win No Fee.
  • Nasza prowizja jest znacznie niższa niż innych firm.
  • Oferujemy darmowe porady

  📞 02034881838

  Kto wypłaca odszkodowanie za wypadek w UK?

  Odszkodowania za wypadek w UK jest wypłacane przez firmę ubezpieczeniową a nie pracodawcę. Wypadki w pracy zdarzają się dość często i podstawowym zadaniem pracodawcy jest minimalizowanie ilości wypadków.
  Każdy wypadek w pracy UK musi zostać odnotowany w księdze wypadków.
  Każda firma ma prawny obowiązek taką księgę posiadać więc jeżeli wypadek się wydarzył muszą go odnotować. Powinni to zrobić zaraz po wypadku ale czasami niestety z różnych przyczyn jest to niemożliwe, wtedy można wpis zrobić później. 

  Wysokość odszkodowania za wypadek w pracy UK»

  Odszkodowanie za wypadek przy pracy

  Nasza kancelaria odzyska dla ciebie również wyrównanie za cały okres chorobowego i leczenia. Gdyż jeżeli wypadek w pracy nie był z twojej winy należy ci się pełne wyrównanie za cały okres kiedy nie pracowałeś przez wypadek. Przez pierwszy tydzień absencji spowodowanej przez wypadek w UK nie trzeba dostarczać pracodawcy żadnych dokumentów. Taki obowiązek istnieje dopiero gdy absencja od pracy jest dłuższa niż 7 dni.
  Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu oraz odszkodowanie za utracone zarobki po wypadku w pracy UK jest prowadzone równo
  legle. Więc niezwykle ważne jest informowanie nas o ewentualnym chorobowy w trakcie prowadzenia sprawy. Odszkodowanie za wypadek z winy pracodawcy, innego pracownika, wadliwego sprzętu lub procedur wypłaca firma ubezpieczeniowa pracodawcy.
  Po wypadku dostaniesz odszkodowanie za wypadek w pracy oraz wyrównanie do 100% utraconych zarobków. Odszkodowanie za wypadek przy pracy musi zawierać rekompensatę za wszystkie poniesione straty.

  Kiedy możesz uzyskać odszkodowanie za wypadek w pracy UK?

  Brytyjskie prawodawstwo zapewnia pracownikowi poszkodowanemu prawo do ubiegania się o odszkodowanie przez okres 3 lat od daty wypadku. Jeśli w przeciągu tego czasu pracownik nie wystąpi z wnioskiem o odszkodowanie, traci on prawo do wszelkich roszczeń z tytułu wypadku.
  Bez względu czy chcesz uzyskać odszkodowanie za wypadek na budowie, wypadek w magazynie czy w innym miejscu pracy, na pewno ci pomożemy.

  Odszkodowanie za wypadek w pracy w UK możesz uzyskać wtedy, gdy:

  • Twój pracodawca nie dopełnił obowiązku przeszkolenia Cię przed rozpoczęciem przez Ciebie wykonywania zadań;
  • Twój pracodawca nie dostarczył Ci odpowiedniego sprzętu, w tym sprzętu ochronnego, do wykonywania Twojej pracy;
  • Twoje miejsce pracy nie zostało odpowiednio przygotowane do tego, aby bezpiecznie wykonywać w nim pracę;
  • do wypadku doszło na terenie UK;
  • nie jesteś winien powstałych zaniedbań lub błędów.

  Poszkodowani nie zawsze są świadomi, czy w ich nietypowej sytuacji również przysługuje im prawo do odszkodowania. Wątpliwości wynikają między innymi stąd, że pracownicy zatrudnieni są przez różny okres czasu lub na różnych rodzajach umów. Warto wiedzieć, że odszkodowanie za wypadek w pracy w UK możesz uzyskać w następujących sytuacjach:

  • zarówno wtedy, gdy jesteś zatrudniony na umowie o pracę bezpośrednio u pracodawcy, jak i wówczas, gdy pracujesz na mocy kontraktu lub umowy z agencją pośrednictwa pracy;
  • gdy jeszcze nie podpisałeś umowy, a Twój pracodawca jeszcze nie zapłacił za Ciebie składek zdrowotnych w tym miesiącu, lecz już wykonujesz na jego rzecz pracę;
  • również wtedy, gdy przyczyniłeś się do wypadku, ale w nie więcej niż 50%, a pozostała część odpowiedzialności spoczywa na pracodawcy;
  • zarówno wtedy, gdy sam odniosłeś obrażenia, jak i wtedy, gdy zniszczeniu uległ Twój cenny dobytek.

  Możesz też zwiększyć szansę na uzyskanie odszkodowania, jeśli dopełnisz formalności związanych z dokumentacją skutków wypadku. Materiał dowodowy, który zwiększa Twoje szanse na odszkodowanie to dokumenty z obdukcji wykonanej zaraz gdy wydarzy się wypadek w pracy w UK czy odpowiedni wpis w książce wypadków w Twoim zakładzie pracy dokonany w dniu wypadku. Ważne jest też, abyś podczas badania lekarskiego zaznaczył, że Twoje obrażenia wynikają z wypadku przy pracy.

  Wypadek w pracy, odszkodowanie

  Proces uzyskania odszkodowania jest bardzo prosty gdyż jako kancelaria zajmujemy się wszystkim w imieniu klienta. Najważniejsze w uzyskaniu odszkodowania za wypadek w pracy jest dopilnowanie aby zdarzenie zostało zgłoszone w pracy. Kolejnym krokiem jest kontakt z kancelarią E-Prawnicy, Odszkodowania UK.
  Następnie należy dopilnować leczenia aby uzyskać możliwie najwyższe odszkodowanie. Kolejnym krokiem jest komisja lekarska którą ustalimy po zakończeniu leczenia, po komisji następuje przedstawienie oferty odszkodowania za wypadek w pracy.
  Wypadki w pracy niestety są codziennością i w większości przypadków są spowodowane zaniedbaniem pracodawcy bądź innych pracowników.

  Przyczyny wypadków w pracy

  Przyczyn wypadków w miejscu pracy może być bardzo wiele. Wypadki w pracy kwalifikujące poszkodowanego do ubiegania się o odszkodowanie to te spowodowane błędami lub zaniedbaniami ze strony pracodawcy, przełożonego lub współpracownika.

  Ściślej mówiąc, odszkodowanie za wypadek w pracy przysługuje nawet w sytuacji, gdy przyczyniłeś się do wypadku. Do przyczyn wypadków w pracy uznawanych za spowodowane przez pracodawcę lub współpracownika należą:

  • nieprzestrzeganie lub nienależyte egzekwowanie środków bezpieczeństwa i przepisów BHP;
  • dopuszczenie pracownika do pracy na wadliwym lub uszkodzonym sprzęcie, na przykład przy maszynie pozbawionej osłon na dłonie;
  • nadużycie przez przełożonego władzy, na przykład przez wymuszenie na pracowniku wykonywania zadania sprzętem do tego nieprzeznaczonym;
  • zaniedbanie przez pracodawcę obowiązku analizy ryzyka i zalecenie pracownikowi wykonania pracy w sposób zagrażający jego bezpieczeństwu bardziej niż gdyby zastosował inne dostępne środki;
  • niezapewnienie pracownikowi dostosowanego do rodzaju wykonywanej pracy i w pełni sprawnego sprzętu ochronnego;
  • nieodpowiednia organizacja pracy na hali, placu budowy, w magazynie czy w biurze;
  • nieprzestrzeganie zasad porządku, na przykład pozostawienie na podłodze przedmiotów, o które można się potknąć, takich jak kable, narzędzia, odpady;
  • wycieki substancji lub zaniedbanie obowiązku oznaczenia mokrej podłogi ostrzegawczym znakiem;
  • nieprawidłowo rozmieszczony lub zbyt obszerny ładunek na wózkach widłowych, który grozi wypadnięciem lub zmniejsza widoczność kierującego czy też innych osób;
  • niewłaściwy system nadzoru pracy;
  • brak lub niedostateczne czy błędne przeszkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym korzystania ze sprzętów, urządzeń i środków ochrony lub sposobów na bezpieczne podnoszenie ciężarów;

  Wypadek w pracy UK odszkodowanie – o jaką rekompensatę możesz się starać?

  Wysokość odszkodowania za wypadek w pracy UK, o jakie możesz się starać, nie jest stała i zależy od wielu czynników. Sumy, jakie można uzyskać z tytułu wypadku to od kilkuset funtów za drobniejsze urazy do kilkuset tysięcy, a nawet kilku milionów funtów za poważne uszkodzenia mózgu lub całego organizmu.

  Jeśli przydarzył ci się wypadek w pracy UK odszkodowanie zależne są między innymi od:

  • stopnia i rodzaju uszczerbku na zdrowiu – mogą to być złamania, zwichnięcia, naderwania ścięgien, skaleczenia, oparzenia, zmiażdżenia, a nawet utrata kończyn i inne obrażenia;
  • poniesionych lub przewidywanych szkód finansowych – chodzi o koszty powypadkowej opieki medycznej, rehabilitacji, transportu z i do szpitala, a także o utratę dochodów za czas nieobecności w pracy lub nawet utraty pracy i możliwości jej wykonywania na skutek niepełnosprawności;
  • faktu poniesienia innych szkód materialnych – mowa o zniszczonym w wyniku wypadku mieniu, na przykład samochodzie prywatnym czy drogim zegarku.

  Podstawą do oszacowania kwoty odszkodowania jest raport medyczny z obdukcji przeprowadzonej przez komisję lekarską. Szacunku wysokości odszkodowania dokonuje się również na podstawie dotychczasowego orzecznictwa sądów oraz danych z krajowego taryfikatora kwot zadośćuczynień.

  Odszkodowania Powypadkowe, Kancelaria

  Wielu pracodawców ze względu na cięcie kosztów obniża standardy bezpieczeństwa pracy. Dla pracodawcy najważniejsza jest wydajność pracy a bezpieczeństwo schodzi na dalszy plan. Większości wypadków w pracy można uniknąć przestrzegając zasad HSE. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań odnośnie wypadku w pracy bądź prawa pracy należy wiedzieć z kim się skontaktować.
  Jeżeli miałeś wypadek w UK odszkodowanie które uzyskamy jest zawsze najwyższe z możliwych ponieważ nasza kancelaria prowadzi Cię przez cały proces od początku do końca dbając o twój interes.
  To nam zależy abyś uzyskał najwyższe odszkodowanie za wypadek w pracy UK. Odzyskujemy odszkodowanie za wypadek w pracy w Anglii i Walii.
  Na naszym odszkodowania w UK forum znajdziesz wiele informacji odnośnie odszkodowania w UK.

  Wypadek na magazynie odszkodowanie

  Skorzystaj z prawa do dochodzenia roszczeń z tytułu wypadku przy pracy i powierz swą sprawę doświadczonym prawnikom. Kancelaria E-Prawnicy w Londynie pomoże Ci wywalczyć kwotę, która będzie godnym zadośćuczynieniem poniesionych przez Ciebie strat.
  Pracujemy w oparciu o zasadę No Win No Fee gwarantując brak ukrytych ukrytych opłat. Skontaktuj się z nami, by dowiedzieć się, jaką kwotę możemy dla Ciebie wywalczyć.
  Odszkodowanie za wypadek w pracy w UK uzyskasz gdy wypadek nie wydarzył się z twojej winny. W razie pytań nasza kancelaria oceni sprawę zanim się nią zajmiemy.
  Odszkodowanie za wypadek w pracy jest ustalane przez lekarza podczas komisji stąd też nie zbędne jest uzyskanie rekordów medycznych od GP lub/i szpitala.
  Prawnik od odszkodowań w pracy dopilnuje aby w razie potrzeby wszystkie niezbędne dokumenty były dostępne podczas komisji lekarskiej. Bez względu czy chcesz się ubiegać o odszkodowania za wypadek w fabryce uk czy wypadek w magazynie lub innym miejscu pracy. Nasza kancelaria napewno ci pomoże.

   

  Byłem bardzo mile zaskoczony szybkim i skutecznym działaniem firmy. E‑prawnicy, Odszkodowania UK pomogła mi z uzyskaniem odszkodowania za wypadek w pracy UK. Cała sprawa była naprawdę bezstresowa zajęli się wszystkim. Polecam! Marian Smoron, Londyn

  E-Prawnicy, Odszkodowania UK

  Jesteśmy Kancelarią Prawną specjalizującą się wyłącznie odszkodowanie za wypadek w pracy w Anglii oraz Walii. Aby odzyskać odszkodowanie powypadkowe wystarczy się z nami skontaktować.
  Więcej o nas →
  Facebook→